A - Ž    A B C Č Ć D  Ð E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž 

A. B. C.
A. B. C. → HERMANN, BOGOMIR ...

,Antantofil‘ gospodin Bach
»,ANTANTOFIL‘ GOSPODIN BACH«, polemički članak objavljen u Plamenu, 1919, 12. Tim tekstom Krleža reagira ...

ARCYBAŠEV, Mihail Petrovič
ARCYBAŠEV, Mihail Petrovič, ruski književnik (Harkovska gubernija, 5. XI. 1878 - Varšava, 3. III. ...

Baba cmizdri pod galgama
»BABA CMIZDRI POD GALGAMA«, balada prvi put objavljena u Ljubljanskom zvonu (1936, 7-8), zajedno s ...

BACH, Johann Sebastian
BACH, Johann Sebastian, njemački skladatelj (Eisenach, 21. III. 1684 - Leipzig, 28. VII. 1750). U ...

BACH, Josip
BACH, Josip, kazališni radnik (Gospić, 15. II. 1874 - Zagreb, 6. VII. 1935). Završio glumačku školu, ...

BACHOV APSOLUTIZAM
BACHOV APSOLUTIZAM, sistem vladavine u Habsburškoj Monarhiji u desetogodišnjem razdoblju nakon revolucije ...

BACON, Francis
BACON, Francis, engleski filozof (London, 22. I. 1561 - Highgate, 9. IV. 1626). Kao barun od Verulama ...

Balade Petrice Kerempuha
»BALADE PETRICE KEREMPUHA«, zbirka kajkavskih pjesama, prvi put objavljena 1936. u Ljubljani. Nakladnik ...

BARAC, Antun
BARAC, Antun, književni povjesničar (Kamenjak kod Crikvenice, 20. VIII. 1894 - Zagreb, 1. XI. 1955). ...

upit: A. B. C.; pronađenih odgovora: 1958; vrijeme izvršavanja upita: 49 ms