BASTAJIĆ, Pavle

traži dalje ...

BASTAJIĆ, Pavle, komunistički aktivist (Banski Kovačevac, sada Prkos, kraj Karlovca 12. V. 1890 - Jasenovac, kolovoz 1941). Kao gimnazijalac u Sremskim Karlovcima zanosi se S. Markovićem, V. Pelagićem i rus. revolucionarnim demokratima. Studirao pravo u Zagrebu. Sudjelovao u pripremi atentata na bana S. Cuvaja 1912. Nakon neuspjela atentata odlazi u Beograd i sudjeluje kao dobrovoljac u balkanskom ratu 1912. Potom odlazi u Švicarsku gdje u Lausannei završava studij sociologije. Zbog revolucionarne djelatnosti švicarska ga je policija protjerala u Austriju. U Beču 1920-26. radi u klubu studenata komunista. Postaje članom KPJ; uređuje La Federation Balcanique. Krleža je Bastajića upoznao za boravka u Beču potkraj 1924. Budući da je Bastajića tada progonila austr. policija, K. mu je ponudio da se nekoliko dana skloni u njegovu bečkom prebivalištu što je Bastajić i prihvatio. Bastajić poslije postaje suradnik Obavještajnog odjela Kominterne, specijalist za »egzekucije«. God. 1940. bježi od NKVD-a koji ga hoće likvidirati. Obraća se predsjedniku jugoslavenske vlade, svom nekadašnjem školskom kolegi D. Cvetkoviću da mu dopusti povratak u zemlju. U listopadu 1940. posjećuje Krležu u njegovu stanu u Radišinoj 14 gdje mu je čitavu noć pričao pojedinosti o svojem iskustvu komunističkog »egzekutora«, o metodama djelovanja staljinističke tajne policije, o odnosima unutar Kominterne te o čistkama. Krleža je I. Očaku opisao taj susret te zaključio da ga je »Bastajićev slučaj samo učvrstio u njegovim podacima za koje je već znao iz štampe, ali da je istina za koju je on tada znao ili pretpostavljao poslije Bastajićevih svjedočanstava bila još strašnija nego što je mogao pretpostaviti«.

LIT.: R. Čolaković, Kazivanje o jednom pokoljenju, III, Sarajevo 1972; S. Lasić, Krleža. Kronologija života i rada, Zagreb 1982; I. Očak, Krleža-Partija, Zagreb 1982.

I. Ok.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993.

Citiranje:

BASTAJIĆ, Pavle. Krležijana - 1993. (mrežno izdanje). Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2023. Pristupljeno 26. 9. 2023. <https://emk.lzmk.hr/clanak/bastajic-pavle>.