BAUR, Rupprecht Slavko

traži dalje ...

BAUR, Rupprecht Slavko, prevoditelj (Berlin, 17. VI. 1943). Studij slavistike i germanistike završio u Saarbrückenu (Njemačka), a kao stipendist boravio 1968-72. u Sarajevu i Zagrebu. God. 1968— 72. lektor je za njemački jezik na Sveučilištu u Zagrebu, a zatim nastavnik slavistike na Sveučilištu u Bochumu, te redoviti profesor slavistike i njemačkoga kao stranog jezika na Sveučilištu u Essenu.

Za boravka u Zagrebu bavio se intenzivno hrvatskom književnošću, osobito djelom M. Krleže. Kao prevoditelj Krležinih lirskih pjesama i balada ostvaruje uvjerljive prepjeve, čuvajući ritam i metar originala. Preveo je pjesme Khevenhiller i Na mukah (Auf der Folter) za knjigu Balade Petrice Kerempuha, prepjevi na češki, francuski, madžarski, njemački, ruski (Zagreb 1972), te pjesmu Riječ Mati Čina (Das Wort, Die Mutter der Tat) objavljenu u časopisu Literatur und Kritik (Wien 1974, 85). Trajno angažiran na promociji Krleže u Njemačkoj, prigodom autorova 80. rođendana objavio je zbornik Miroslav Krleža zum 80. Geburtstag (Miroslavu Krleži za 80. rodendan, München 1973), u kojemu se nalaze njegovi prijevodi pjesama Plameni vjetar (Der flammende Wind); Naša kuća (Unser Haus); Na Trgu svetoga Marka (Auf dem Platz des heiligen Markus); Pjesma mrtvom čovjeku (Lied auf einen Toten); HiIjadudevetstosedamnaesti katolički Uskrs (Das 1917. katholische Osterfest); Snijeg (Der Schnee); Razdrti psalam (Psalm); Pjesma hromog đavla (Lied des hinkenden Teufels). U knjizi Essays über Kunst und Literatur (Frankfurt 1987) objavljen je prijevod Predgovora »Podravskim motivima« Krste Hegedušića (Vorwort zu den »Draumotiven« von Krsto Hegedušić).

Ma. Sta.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993.

Citiranje:

BAUR, Rupprecht Slavko. Krležijana - 1993. (mrežno izdanje). Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2023. Pristupljeno 26. 9. 2023. <https://emk.lzmk.hr/clanak/baur-rupprecht-slavko>.